Kontakt oss
Teknisk support

Har du tekniske spørsmål om din Briks installasjon?

Support: support@briks.no

E.A. Smith: Digitalt styringsverktøy for vedlikehold og HMS

Briks har samarbeidet med EA Smith om utvikling av et skalerbart system for overvåking av maskinpark og opprettholdelse av HMS.

 • Introduksjon
 • Kort fortalt
 • Hvordan
 • Mål
 • Tiltak
 • Resultatene

Hva vi gjorde –
Kort fortalt

 • 1 Mål

  Sikre at alle forskrifter innen daglig HMS og vedlikehold blir utført på maskiner som produserer stålarmering.

 • 2 Tiltak

  Utvikling av styringsverktøy som ikke tillater bruk av maskiner før operatør har verifisert at krav til vedlikehold og HMS er tilfredstilt.

 • 3 Resultatene

  Utarbeidet sensorikk og software som styrer brukstillatelser og trekker ut relevant driftsdata fra maskinene som videre prosesseres og lagres. Dette gir datagrunnlag for å kunne vurdere driftstilstanden til maskinpark.

I dybden

Om EA Smith og prosjektet

EA Smith fylte 150 år i 2019, og er en bauta innen jernvare i Norge. Med hovedkontor i Trondheim og mange filialer rundt om i Norge har de etablert seg som en seriøs aktør innen byggebransjen. Selv med sine 150 år ser de viktigheten av fornyelse og hvilke fordeler dette gir. Vårt samarbeid har bidratt til å løfte EA Smith inn i en digital hverdag med økt innsikt og forståelse for egne prosesser.

1 Mål

Merkenavnet EA Smith har vært synonymt med kvalitet og profesjonalitet i en årrekke. For å befeste denne stillingen i fremtiden ønsket man å øke innsikten i egne prosesser og utstyr for å optimalisere vedlikeholdsarbeid og HMS. Dette dannet bakgrunnen for at vi i Briks fikk oppdraget med å utvikle det som har blitt døpt "Smithkonsollet".

Hovedmålsettingene har vært å:

 • Skaffe innsikt i maskinpark
 • Sikre og dokumentere at HMS utføres i henhold til gjeldende regelverk
 • Unngå plutselige driftstans og øke forutsigbarhet på vedlikehold
 • Utvikle et fleksibelt verktøy som kan skaleres etter hvert som nye behov dukker opp
IMG 20200821 132053

2 Tiltak

Briks gjennomført et omfattende innsiktsarbeid der vi kartla selve maskinparkens funksjoner og maskinvare. Det ble utarbeidet en behovsanalyse som dannet grunnlaget for en Proof of Concept hvor løsningsforslaget ble kvalitetssikret. Vi utførte også grundig testing av sensorikk og spesialtilpasset denne til maskinparken, og løsningen er nå satt i drift og klargjort for skalering.

IMG 20200821 132433
IMG 20200821 132053

3 Resultatene

Den ferdige løsningen har gitt EA Smith en portal hvor de styrer alle tilganger til maskinene, bruksdata fra maskinene og et instruksverktøy som verifiserer at vedlikeholdsinstrukser og HMS-krav blir fulgt. Datafangsten fra sensorikken gir et nyttig beslutningsgrunnlag for hvor det bør settes inn tiltak for å effektivisere driften ytterligere. Løsningen sikrer at man unngår unødig driftsstans grunnet feil bruk av maskin eller manglende vedlikehold.

Toppbilde Web
Kontrollpanel 1
Personvern