Kontakt oss
Teknisk support

Har du tekniske spørsmål om din Briks installasjon?

Support: support@briks.no

Medicus; overvåking av kritiske prosesser for fertilitetsklinikk

Sammen med Medicus har vi laget et skreddersydd overvåkningssystem for IVF

 • Introduksjon
 • Kort fortalt
 • Hvordan
 • Mål
 • Tiltak
 • Resultatene

Hva vi gjorde –
Kort fortalt

 • 1 Mål

  Sikre at alle kritiske prosesser går i henhold til gjeldende prosedyrer.

 • 2 Tiltak

  Utvikling av system som sikre at alle kritiske prosesser overvåkes, varsles og dokumenteres.

 • 3 Resultatene

  Reduksjon av avvik og uønskede hendelser.

I dybden

Om Medicus og prosjektet

Medicus består av spesialister innen gynekologi og assistert befruktning, og er et av Norges mest erfarne senter innen klinisk forskning. Gjennom sitt kompromissløse fokus på kvalitet og forståelse av egne prosesser har de blitt ledende innen IVF-behandling (in vitro-fertilisering) i Norge.

Gjennom samarbeidet med Briks benytter Medicus nå et system som sanker data fra prosessen, samt gir nødvendige varsler og alarmer. Alt dette i et konsoll som gir enkel og trygg tilgang.

1 Mål

IVF-behandling er en kompleks og fintfølende prosess som består av flere behandlingsfaser. Selv små avvik kan føre til store svingninger i sluttresultat. For å opprettholde sine gode resultater stiller Medicus derfor svært strenge krav til egen drift.

Hovedmålsettingene i prosjektet har vært å skaffe presis og relevant informasjon fra prosesser, utstyr og instrumenter. Dette for at Medicus skal kunne optimalisere egen prosess, og minimere avvik.

2 Tiltak

Gjennom kartlegging av prosessflyten ble det tydelig hvilke deler av laboratoriet som burde utstyres med sensorikk. Inkubatorer, kryotanker og kjøleskap ble alle ansett som kritiske. Data fra sensorikken ble samlet i ett felles konsoll, og det ble satt opp regler for overvåking og varsling dersom målingene overskrider sine terskelverdier.

3 Resultatene

Prosjektet har gitt Medicus et samlet oversiktsbilde av tilstanden til kritiske prosesser, instrumenter og utstyr. Systemet har bidratt til opprettholdelse av Medicus sine gode resultater, samt avverget ulike uønskede hendelser. Den forbedrede sikkerheten har i praksis ført til at ansatte i Medicus kan sove bedre om natten vel vitende om at de får beskjed dersom noe uforutsett skulle skje.

Personvern