Kontakt oss
Teknisk support

Har du tekniske spørsmål om din Briks installasjon?

Support: support@briks.no

SSG; fremtidens skadeservice

Briks har samarbeidet med SSG om utvikling av et skalerbart system for overvåking av skader.

 • Introduksjon
 • Kort fortalt
 • Hvordan
 • Mål
 • Tiltak
 • Resultatene

Hva vi gjorde –
Kort fortalt

 • 1 Mål

  Oppdage skader idet de oppstår, redusere driftskostnader og skåne miljøet.

 • 2 Tiltak

  Utvikle software- og hardwareløsning som overvåker og varsler fuktskader på eiendom.

 • 3 Resultatene

  Redusert responstid på skader, reduserte driftskostnader og energiforbruk under tørkeprosess.

I dybden

Om SSG og prosjektet

SSG er et av Nordens ledende selskap innen skadesservice, industri- og eiendomsservice. Selskapet er kjent for å være framtidsrettet og å utnytte ny teknologi for å utvikle framtidens skadeservicetjenester.

Sammen med SSG har vi utviklet et skalerbart system som overvåker og varsler fuktskader på eiendommer som driftes av SSG. Systemet reduserer kostnader forbundet med manuelle inspeksjoner, reduserer responstid og er et viktig ledd i SSGs arbeid med å være best på service.

1 Mål

SSG har hatt som målsetting både å forbedre eksisterende tjenester, og å redusere driftskostnader. Ved å kunne gripe inn tidligere i skadeforløpet vil SSG arbeide mer preventivt enn tidligere, og med det bidra til store besparelser for forsikringsselskap og forbrukere. Det har også vært et uttalt mål å redusere miljøavtrykket til virksomheten, blant annet ved å optimalisere energiforbruket under tørkeprosessen.

Hovedmålsettingene i prosjektet har vært som følger:

 • Redusere kostnader/tidsbruk på manuelle inspeksjoner av skadested

 • Oppdage skader idet de oppstår, og med det forbedre responstiden og redusere skadeomfang

 • Skaffe detaljert dokumentasjon av fukt over tid, både i betong og tre.

Ssg3

2 Tiltak

Samarbeidet med SSG startet med en inngående kartlegging av selskapets arbeidsflyt og verdikjeder. SSG gjennomfører jevnlige inspeksjoner på eiendommer de drifter, og det ble tidlig klart at det å gjennomføre manuelle inspeksjoner på skadesteder er tidkrevende og dyrt. Tidsperioden fra en skade oppstår til den blir utbedret har en direkte sammenheng med størrelsen på skadeomfanget.

For å kunne oppdage og varsle fuktskader idet de oppstår ble det gjort research på ulike typer sensorer som kan fange opp variasjoner i fukt i treverk og betong. Parallelt med installasjon av egnet hardware har Briks utviklet et operatørpanel hvor SSG til enhver tid har oversikt over status på aktive sensorer, varslinger av kritiske hendelser samt dokumentasjon gjennom loggføring.

3 Resultatene

BRIKS og SSG har sammen utviklet en metode som forbedrer og effektiviserer dagens tørkemetode, både for betong og treverk. Dette vil komme både kunder og miljø til gode i årene fremover. Samarbeidet har ført til at SSG nå ser muligheter innen flere nisjer i eiendomsmarkedet og flere prosjekter er under utvikling.

Personvern