Kontakt oss
Teknisk support

Har du tekniske spørsmål om din Briks installasjon?

Support: support@briks.no

Jobb smartere med IoT-løsninger fra Briks

IoT er en forkortelse for Internet of Things, og handler om å koble de fysiske tingene rundt oss til internett. Når tingene er koblet til nett kan vi fjernstyre dem og samle inn data på en svært effektiv måte. For å få utbytte av datagrunnlaget som høstes av sensorene trengs tilpasset software som sorterer, sammenstiller og tolker data.

Noen ganger ønsker man å bli varslet om avvik slik at man kan foreta en menneskelig vurdering av riktig tiltak. Andre ganger er det hensiktsmessig at systemet selv håndterer responsen. Dette kommer helt an på hvilket miljø teknologien er installert i og hvilken oppgave den skal løse.
Kontakt oss gjerne for en prat om hva vi kan gjøre for deg og din bedrift.

Takk for din hendvendelse! Vi kontakter deg så fort det lar seg gjøre.

Hilsen Briksteamet

Havbruksnæringen kan effektiviseres med sensordata

Hva betyr det å jobbe smartere?

På den ene siden handler det om å ikke kaste bort verdifull tid på manuelle og tidkrevende arbeidsoppgaver. En av de store fordelene med IoT er at datainnsamlingen skjer automatisk, oftere, og mer presist enn hva som hadde vært mulig med manuelle målinger.

På den andre siden handler det om å gi de ansatte det absolutt beste utgangspunktet for å gjøre en god jobb.

Dyktige ansatte blir enda mer verdifulle når teknologien gir dem mulighet til å ta bedre beslutninger basert på fakta - i motsetning til magefølelse og impulser.

I praksis har våre IoT-løsninger bidratt til

 • 1
  Digitalisering (hel eller delvis) av manuelle arbeidsprosesser
 • 2
  Prediksjon av fremtidige hendelser basert på historisk data
 • 3
  Kvalitetssikring av HMS og andre rutiner
 • 4
  Sikring av verdier og kritiske prosesser - alarm og respons ved kritiske hendelser
 • 5
  Loggføring og dokumentasjon av hendelser
 • 6
  Research & development; ny innsikt i produksjonsprosesser eksempelvis innen næringsmiddelindustri.

Hvordan kan min bedrift jobbe smartere?

Hva som er riktig løsning for deg avhenger av hva du ønsker oppnå, og behovene til brukerne av det nye systemet. For vår del starter hvert eneste prosjekt med at vi setter oss nøye inn i dine prosesser og arbeidsflyt for å finne løsningen som gir mest verdi per investerte krone.


Sammen spesifiserer vi et skreddersydd oppsett av sensorikk som sanker utvalgt sanntidsinformasjon. Det eneste du trenger å forholde deg til er et spesialtilpasset kontrollpanel som gir deg full oversikt over det som betyr noe for deg.

Personvern